Biblioteka


Godziny otwarcia Biblioteki

   • poniedziałek: 9.00 - 16.00
   • wtorek: 9.00 - 16.00
   • środa: 9.00 - 18.00 (w miesiącach lipiec-wrzesień do 16.00)
   • czwartek: 9.00 - 16.00
   • piątek: 9.00 - 16.00
   • sobota: nieczynne
   • niedziela: nieczynne

 

 


tel. (+48 22) 620 28 81 ÷ 86 w.124, w.126, w. 175

 


Biblioteka Instytutu zawiadamia swoich Czytelników, że w dniu 15 lipca br. (poniedziałek) będzie zamknięta z powodu szkolenia BHP

 


Książki i czasopisma o sygnaturach z literą „D”, np. III 218 D ; P 121 D są umieszczone w magazynie Biblioteki poza Warszawą. Rewersy na te pozycje są realizowane raz na dwa-trzy tygodnie.Biblioteka powstała wraz z Instytutem w 1954 r. Podstawę jej zbiorów stanowił księgozbiór Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego oraz dublety Biblioteki Narodowej. W 1979 r. decyzją władz Polskiej Akademii Nauk uzyskała status Biblioteki Głównej.
Na jej zasoby składają się publikacje z zakresu prahistorii, archeologii klasycznej i średniowiecznej, etnografii, historii kultury materialnej, numizmatyki.

Księgozbiór liczy 117 000 woluminów, w tym 579 bieżących tytułów czasopism. Około 3/4 zbiorów to pozycje zagraniczne, uzyskiwane przez Bibliotekę drogą wymiany z 331 instytucjami. Wymiana polska prowadzona jest z 163 placówkami.
Obecnie zaliczana jest do najlepszych bibliotek naukowych odpowiadających standardom europejskim. Z jej zasobów korzystają archeolodzy, historycy i etnografowie zarówno z Warszawy, jak z innych ośrodków naukowych, w tym również zagranicznych. Służy ponadto studentom instytucji akademickich w Polsce.
Biblioteka Główna ściśle współpracuje ze swymi bibliotekami filialnymi w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Łącznie zbiory biblioteczne Instytutu przekraczają 200 000 tomów.

Home Biblioteka