Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademiii Nauk

Dane adresowe
Aleja Solidarności 105
00-140 Warszawa
pok. 108

Numer KRS - 0000607953
Numer NIP - 5223058068
Numer REGON - 363999548

Organ rejestrowy / ewidencyjny:
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego