Fundacja Pezyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
powstała podczas spotkania założycielskiego które odbyło się w Warszawie dnia 26 marca 2015 roku. Krajowy Rejestr Sądowy podjął decyzję o jej rejestracji 21 marca 2016 roku.

Organem kontroli fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celami Fundacji są:

1.   Wspieranie działalności IAE PAN oraz działalności zawodowej i społecznej pracowników, doktorantów i osób afiliowanych przy IAE PAN.

2.   Wspieranie i prowadzenie badań naukowych z zakresu archeologii, historii, etnologii, antropologii kulturowej i dziedzin współdziałających.

3.   Upowszechnianie wyników badań i popularyzacja wiedzy o archeologii, historii, etnologii, antropologii kulturowej i dziedzin współdziałających.

4.   Ochrona dziedzictwa kulturowego.

5.   Wspieranie działalności i inicjatyw organów administracji publicznej oraz instytucji i organizacji w zakresie archeologii, historii, etnologii, antropologii kulturowej, ochrony dziedzictwa kulturowego i dziedzinach współdziałających.

6.   Wspieranie działalności wydawniczej.


Fundatorami Fundacji Przyjaciół IAE PAN są:

 • Baraniecka – Olszewska Kamila                   
 • Baranowski Tadeusz
 • Błoński Mariusz                                                 
 • Bobrowski Przemysław
 • Buko Andrzej
 • Cyngot Dorota                                                
 • Demski Dagnosław
 • Gan Paweł
 • Hensel Zdzisław                                             
 • Herbich Tomasz
 • Hurnowicz Aleksandra                                       
 • Kędzierski Adam
 • Kolenda Justyna
 • Kość – Ryżko Katarzyna 
 • Kowalewska - Marszałek Hanna                           
 • Kruk Janusz
 • Kubiatowski Zbigniew
 • Lis Bartłomiej                                                
 • Mogielnicka – Urban Małgorzata
 • Sawicka Joanna
 • Sokulska – Majchrzak Anna                             
 • Werra Dagmara
 • Wyczółkowski Dariusz                                       
 • Zamelska – Monczak Kinga
 • Żukowski Robert