W 2018 roku Fundacja Przyjaciół IAE PAN wspólnie z IAE PAN realizuje 2 zadania wydawnicze.

Pierwsze zadanie, o numerze 3224/18 ma tytuł
"Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu,
10/11/12/, pow. Wrocławski, tomy 1-3"

Jest to kontynuacja publikacji materiałów z badań archeologicznych w Domasławiu,
których pierwszą część można znaleźć pod TU.
 

Drugie zadanie, o numerze 3222/18 ma tytuł
"Dawne osadnictwo podlasia w świetle badań prowadzonych w latach 1996-2000 na trasie budowy gazociągu jamalskiego"
W ramach zadania wydana zostanie publikacja, która przybliży Państwu informacje o badaniach archeologicznych związanych z budową gazociągu Jamalskiego.

Oba zadania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.