Zarząd Fundacji
Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii
Polskiej Akademii Nauk

Prezes Zarządu
Zbigniew Kubiatowski
kontakt: z.kubiatowski@gmail.com

Wiceprezes Zarządu
Przemysław Bobrowski
kontakt: przemyslaw.bobrowski@iaepan.poznan.pl

Skarbnik Zarządu
Dariusz Wyczółkowski
kontakt: darek@post.pl

Sekretarz Zarządu
Kinga Zamelska - Mączak
kontakt:

Członek Zarządu
Aleksandra Hurnowicz
kontakt: a.hurnowicz@gmail.com

Członek Zarządu
Robert Żukowski
kontakt: zuko_arch@tlen.pl

Rada Nadzorcza Fundacji Przyjaciół
Instytutu Archeologii i Etnologii
Polskiej Akademii Nauk

Dagnosław Demski
Małgorzata Mogielnicka - Urban
Tomasz Herbich