Pracownicy Instytutu

Kość- Ryżko Katarzyna Emilia, dr hab. prof. IAE PAN

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Prof. nadzwyczajny

Adres:
Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności Etniczność i wielokulturowość

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 691 95 21 87

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu (1995-2000), Wydział Historyczno - Pedagogiczny, kierunek: Etnologia i Antropologia Kulturowa, temat pracy magisterskiej: „Współczesne wróżbiarstwo na tle dokonujących się przeobrażeń religijności”, promotor: Prof. dr hab. Adam Paluch.
 • Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu (2000-2005), Studium Doktoranckie Nauk Historycznych, tytuł pracy doktorskiej: „Kulturowo–religijny wymiar śmierci w relacjach Polaków zesłanych do Związku Radzieckiego w latach 1940-1941”, promotor: Prof. dr hab. Antoni Kuczyński, obrona na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (na Wydziale Historycznym) 14 lipca 2006.
 • University of Ghent, Belgia (semestr letni 2002), Wydział Nauk Porównawczych Kultury, Instytut Antropologii Kulturowej.
 • Gosudarstviennyj Pedagogiceskij Universitet w Tomsku, Rosja, (semestr zimowy2003), Istoriko-Filologiceskij Fakultet.
 • University of Kopenhagen, Dania (semestr letni 2007), Department of Social Sciences, Institute of Culture Anthropology.
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (2003-2010), Wydział Psychologii, specjalizacja: Psychologia Stosunków Międzykulturowych, tytuł pracy magisterskiej: „Trudne powroty do kraju przodków...”. Wpływ poczucia koherencji na dobór strategii akulturacyjnych przez polskich repatriantów z Kazachstanu, promotor: Prof. dr hab. Halina Grzymała -Moszczyńska Uniwersytet Jagielloński.

Kursy i szkolenia:

 • Szkolenie: „Być Mamą” Wyzwania pedagogiczne w środowisku międzykulturowym (Fundacja Dzieci Niczyje), Warszawa, 04/2012.
 • Szkolenie: „Wprowadzenie do Terapii Motywującej ze szczególnym uwzględnieniem pracy z uchodźcami” (Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej) Warszawa, 09/2010.
 • Szkolenie: „Wiem, czytam, rozumiem - wdrażanie nowej metody uczenia dzieci uchodźców” (Towarzystwo Przyjaciół I SLO), Warszawa, 05/2010.
 • Szkolenie: „Psychologia - prawo - kultura: specyfika pracy z uchodźcami” w ramach projektu „Klub Integracji i Edukacji Kulturowej” (Centrum Inicjatyw Międzykulturowych i Fundacja „Ocalenie”), Warszawa, 02/ 2010.
 • Warsztaty antydyskryminacyjne organizowane przez Stowarzyszenie Praktyków Kultury w ramach projektu Kaukaska Odyseja, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Warszawa, 10-12/ 2009.
 • Szkolenie/ seria wykładów: „Europe in Transition: Challenges and Policies” (Research Priority Area „Europe in Transition” at the University of Copenhagen), Kopenhaga (Dania), 03-06/2007.
 • Międzynarodowa Etnologiczna Szkoła Letnia „Pogranicza etniczno-kulturowe w badaniach etnologicznych”, (IAE PAN), Kazimierz Dolny/n Wisłą, 09/2006.
 • Tematyczny kurs z historii sztuki zatytułowany: “W kręgu ikony”, (Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej), Warszawa, 2005- 2006.
 • Kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo (CKK PROFESJA), Wrocław, 2004 -2005.
 • Warsztat umiejętności psychologicznych „Jak efektywnie pracować z grupą” (grupa INTRA), Warszawa, 2004.
 • Szkolenie w Polskim Radiu Wrocław „ABC dziennikarstwa” (Ośrodek Szkolenia Polskiego Radia), Wrocław, 2004.
 • Warsztat umiejętności psychologicznych „Zarządzanie stresem” (grupa TROP), Warszawa, 2003.
 • Kurs: Wychowawca kolonijny (OŚWIATA), Wrocław, 2001.

Języki obce

 • język angielski - bardzo dobra
 • język rosyjski - dobra
 • język niemiecki - średnia
 • język włoski - podstawowy, w stopniu początkującym
 • język niderlandzki - podstawowy, w stopniu poczatkującym

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • antropologia śmierci, procesy akulturacyjne, identyfikacja etniczna i kulturowa, relacje międzykulturowe i komunikacja, socjalizacja i enkulturacja, psychologia ludowa, związku etnologii i psychologii, metody jakościowe i metodyka badań terenowych;
 • Syberia, Bałkany, Kaukaz.

Zakończone projekty badawcze:

1) Grant promotorski KBN pt.: Kulturowo-religijny wymiar śmierci w relacjach polskich zesłańców z terenu Związku Radzieckiego w latach 1939-1946.

 • lata realizacji projektu: 2003-2006
 • funkcja w zespole projektowym: wykonawca
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące: KBN, Uniwersytet Wrocławski
 • kierownik projektu: Prof. dr hab. Franciszek M. Rosiński
 • opis projektu: Celem pracy było wykazanie roli jaką odgrywa kontekst kulturowy i wierzeniowy w modelowaniu postaw i zachowań ludzi w obliczu śmierci i umierania, szczególnie zaś w ekstremalnych warunkach deportacji. Nie bez znaczenia było uwzględnienie roli przywiązania do wiary przodków oraz tradycyjnych wierzeń i obrzędów jako wyznaczników tożsamości osobniczej i narodowej, a także poczucia odrębności kulturowej. Ważnym aspektem pracy było także uchwycenie zmiany w postrzeganiu i odczuwaniu sfery kulturowo-religijnej spowodowanej przez ekstremalne i dramatyczne warunki deportacji i życia w obcym środowisku kulturowym.

2) Grant wewnętrzny IAE PAN na badania i realizację zadania badawczego pt.: Akulturacja polskich repatriantów z Kazachstanu. Oczekiwania a rzeczywistość.

 • lata realizacji projektu:2006-2007
 • funkcja w zespole projektowym: kierownik i wykonawca
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące: IAE PAN
 • kierownik projektu: dr Katarzyna E. Kość-Ryżko
 • opis projektu: Celem projektu było przeprowadzenie badań terenowych polegających m.in. na dotarciu do grupy docelowej (repatriantów z Kazachstanu) oraz osób związanych z organizacją ich powrotu i miejsca osiedlenia w Polsce (urzędników, pracowników administracji lokalnej i samorządowej, działaczy organizacji społeczno-kulturalnych itp.), a następnie przeprowadzeniu z nimi wywiadów. Szczegółowej analizie poddane zostały kwestie związane z przebiegiem akulturacji repatriantów, ich najczęstszymi problemami, wpływem wcześniejszych oczekiwań i wyobrażeń na temat Polski oraz nastawienia lokalnej społeczności do nich. Obserwacja objęła również strategie podejmowane przez przesiedleńców w celu przystosowania się do nowych warunków życia.

3) Grant wewnętrzny IAE PAN na badania i realizację zadania badawczego pt.: Wielokulturowość a współczesne modele akulturacji. Od teorii do praktyki.

 • lata realizacji projektu: 2007-2008
 • funkcja w zespole projektowym: kierownik i wykonawca
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące: IAE PAN
 • kierownik projektu: Katarzyna E. Kość-Ryżko
 • opis projektu: Projekt ten jest kontynuacją poprzedniego i jego celem jest uzyskanie pełniejszego obrazu problematyki adaptacji kulturowej Polaków z Kazachstanu. Dlatego też wcześniejsze badania uzupełniono o perspektywę akulturacyjną „gospodarzy”. Umożliwiło to skonfrontowanie wyników uzyskanych w obydwu środowiskach: repatriantów i społeczności przyjmującej. Analiza wzajemnych zależności, pozwoliła na interpretację wyników w ujęciu psycho-społecznym i socjo-kulturowym, tzn. w odniesieniu do takich czynników jak stres adaptacyjny, szok kulturowy, tożsamość etniczna i kulturowa oraz adaptacyjność.

Obecnie realizowane projekty badawcze:

1) Grant NCN (badania własne), pt.: Dzieci i młodzież uchodźcza w Polsce. Identyfikacja etniczna i kulturowa w perspektywie antropologicznej.

 • rok rozpoczęcia projektu: 06/2009,
 • planowana data zakończenia projektu: 2013
 • funkcja w zespole: kierownik, koordynator
 • jednostki biorące udział w projekcie: IAE PAN, IEiA UMK, Fundacja Edukacji i Twórczości z Białegostoku
 • kierownik projektu: Katarzyna E. Kość-Ryżko
 • jednostka organizująca: NCN
 • opis projektu: Praca jest próbą antropologicznego spojrzenia na problematykę akulturacji i uchodźstwa w Polsce w kontekście współczesnych studiów z zakresu komunikacji międzykulturowej, strategii adaptacyjnych i edukacji międzykulturowej w wieloetnicznych i wielokulturowych społeczeństwach europejskich, do którego to modelu stopniowo zbliża się i Polska. Celem projektu jest analiza zależności pomiędzy procesami akulturacyjnym dzieci i młodzieży z rodzin uchodźców w Polsce a ich procesami identyfikacyjnymi (ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości etnicznej i kulturowej).

2) Projekt badawczy w ramach porozumienia o współpracy naukowej między PAN a Bułgarską Akademią Nauk, pt.: Shifting borders in Central-Eastern and South-Eastern Europe.

 • rok rozpoczęcia projektu: 06/2012,
 • planowana data zakończenia projektu: 2013
 • funkcja w zespole: współwykonawca
 • jednostki biorące udział w projekcie: IAE PAN, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences
 • kierownik projektu: Dagnosław Demski
 • jednostka organizująca: IAE PAN, IEFS BAS
 • opis projektu: Jednym z głównych celów wspólnych badań są studia nad różnymi sposobami współcześnie obserwowanej realizacji koncepcji „granic” i „pogranicza” w antropologicznej perspektywie, którą przyjmujemy m.in. za F. Barth’em. Główny akcent jest więc położony nie tyle na granice w rozumieniu XIX-wiecznym, czyli narodowe i państwowe, co raczej na lingwistyczne, kulturowe, polityczne, etniczne, religijne itp. Zasadniczym celem międzynarodowej współpracy badawczej jest także analiza procesów, które prowadzą do konstruowania różnego rodzaju granic oraz ich różnych poziomów - “wewnętrznych”, pomiędzy odmiennymi wspólnotami i “zewnętrznych”, funkcjonujących jako linie podziału pomiędzy odmiennymi kulturami i wymiarami mentalnymi. Szczególna uwagę zwracamy również na wyobrażenia „obcych”, funkcjonujące jako podstawa wyodrębniania grupy własnej i konstruowania przez nią tożsamości.

Praktyka terenowa:

 • Rodzaj badań
  • rok
  • funkcja
  • jednostka
 • Badania terenowe: Identyfikacja etniczna i kulturowa młodych uchodźców w Polsce; Warszawa - Bielany, Warszawa - Targówek, Łomża - Czerwony Bór; Grudziądz-Grupa, Moszna, Linin, Kolonia Horbów, Białystok.
  • 2009 - aktualnie
  • funkcja: kierownik badań, wykonawca;
  • jednostka organizująca: IAE PAN
 • Badania terenowe: Akulturacja polskich repatriantów z Kazachstanu. Oczekiwania a rzeczywistość; Dolny Śląsk, Podlasie, Mazowsze
  • 2006 - 2009
  • funkcja: kierownik badań, wykonawca;
  • jednostka organizująca: IAE PAN
 • Badania terenowe: Polska diaspora w Tomsku - tożsamość kulturowa i identyfikacja społeczna; Tomsk, Syberia, Rosja,
  • 09-11/2003
  • funkcja: kierownik, wykonawca;
  • jednostka organizująca: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UW we Wrocławiu
 • Badania terenowe: Sytuacja etniczna i kulturowa mniejszości polskiej w Ułan Ude oraz w Irkucku, Syberia, Republika Buriacji, Rosja;
  • 08-10/2000
  • funkcja: kierownik, wykonawca;
  • jednostka organizująca: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UW we Wrocławiu
 • Badania terenowe: Tożsamość religijna polskiej mniejszości narodowej w Czechach, Śląsk Cieszyński, Czechy;
  • 06-07/1998
  • funkcja: wykonawca;
  • jednostka organizująca: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UW we Wrocławiu
 • Badania terenowe: Społeczność lokalna Włodawy i jej folklor, Włodawa - pogranicze polsko - ukraińsko - białoruskie;
  • 10/1997
  • funkcja: wykonawca;
  • jednostka organizująca: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UW we Wrocławiu
 • Badania terenowe: Zróżnicowanie etniczne i kulturowe Śląska Opolskiego, Śląsk Opolski, Krapkowice;
  • 05/1996
  • funkcja: wykonawca;
  • jednostka organizująca: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UW we Wrocławiu.

Kariera zawodowa 

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN (od 04.2005)
  • asystent od 2005, adiunkt od 2006
 • Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Zakład Antropologii Kultury
  • adiunkt 2008-2010

Stypendia:

 • 03-06/2002 - UNIWERSYTET w GANDAWIE, Belgia, Wydział Nauk Porównawczych Kultury, Instytut Antropologii Kulturowej, cel pobytu stypendialnego: studia oraz konsultacje naukowe związane z realizowanym tematem badawczym: Wielokulturowość – utopijna idea, czy świetlana przyszłość współczesnych społeczeństw europejskich, instytucja przyznająca stypendium: program Socrates-Erasmus.
 • 09-11/2003 - UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w TOMSKU, Rosja, cel pobytu stypendialnego: badania terenowe oraz kwerenda biblioteczna i archiwalna związana z realizowaną rozprawą doktorską, instytucja przyznająca stypendium: Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu.
 • 03-07/2007 - UNIWERSYTET w KOPENHADZE, Dania, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Antropologii Kulturowej, cel pobytu stypendialnego: studia, konsultacje naukowe oraz kwerenda związana z realizowanym tematem badawczym pt.: Etno-kulturowe źródła konfliktów politycznych w Europie, instytucja przyznająca stypendium: agencja duńskiego Ministerstwa Edukacji CIRIUS.

Staże naukowe i wizyty studyjne:

 • 04-05/2012 - Wyjazd studyjny do Instytutu Nauk Społecznych Gruzińskiej Narodowej Akademii Nauk w Tbilisi. Wymiana naukowa i konsultacje w sprawie podpisania wspólnego projektu badawczego.
 • 08/2012 - Wyjazd studyjny do Instytutu Etnologii oraz Instytutu Studiów Bałkanistycznych Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk w Belgradzie. Konsultacje naukowe i kwerenda badawcza związana z realizacją wspólnego projektu badawczego miedzy PAN a BAS i SANU.
 • 06/2009 - Udział w seminarium naukowym pt. „Multi-Attribute Analisys and Projection of Ethnic Population” w Jevnaker, Norwegia; organizowanym przez European Science Foundation (QMSS).
 • 10/2007 - Wyjazd naukowy do Instytutu Etnologii i Badań nad Folklorem w Zagrzebiu (Chorwacja). Wymiana naukowa z Chorwacką Akademią Nauk i Sztuk. Kwerenda dotycząca problematyki „etnografii wojny”.
 • 10/2006 - Staż naukowy w Tampere Peace Research Institut TAPRI w Finlandii, temat: Wielokulturowość, a etnopolityczne uwarunkowania konfliktów w Europie.
 • 08-10/2000 - Wyjazd badawczy: Sytuacja etniczna i kulturowa mniejszości polskiej w Ułan Ude oraz w Irkucku, Syberia. Obserwacja życia polskich rodzin, a także ich organizowania się i pracy w ramach „Wspólnot Polskich”, Republika Buriacji, Rosja.

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • Sekretarz redakcji Biblioteka Etnografii Polski od 2009 roku.
 • Recenzent kilku czasopism naukowych, m.in. „Etnografii Polskiej” i „Tematów z Szewskiej”.

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych

 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział Wrocław, członek zwyczajny.
 • Komisja Syberyjska Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk.
 • SIETAR Poland (Society for Intercultural Education, Training and research).

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Udział w konferencjach:
  • 06/2001- Międzynarodowa konferencja pt.: „Kościół katolicki na Syberii. Historia - Współczesność - Przyszłość, w dn. 26 - 28 czerwca 2001 we Wrocławiu i Krzydlinie Małej.
  • 11/2002- VI Krajowa Konferencja TANATOS 2002, zorganizowana w Karpaczu w dn. 7 - 9 listopada, przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
  • 10/2003- Międzynarodowa Konferencja W Tomsku, pt. Metodyka nauczania języków i literatur słowiańskich jako obcych w ujęciu dialogu kultur, w dn. 18 - 20 października.
  • 11/2003- VII Krajowa Konferencja TANATOS 2003, zorganizowana w Karpaczu w dn. 5 - 7 listopada, przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
  • 05/2004- Konferencja naukowa pt.: „Oczekiwania pacjenta wobec choroby, wobec lekarza i wobec społeczeństwa”, w dn. 14 - 15 maja w Karpaczu.
  • 11/2004- VII Krajowa Konferencja TANATOS 2004, zorganizowana w Karpaczu w dn. 17 - 19 listopada, przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
  • 11/2004- II Krajowa Konferencja „Anioł w literaturze i kulturze, w dn. 22 - 24 listopada w Polanicy Zdrój.
  • 09/2005- Wystąpienie w ramach Festiwalu Nauki zorganizowanego w dniach 16 - 23 września na Uniwersytecie Wrocławskim z referatem pt.: „Stosunek ludności polskiej do chorych i umierających w warunkach zesłania”.
  • 11/2005- IX Krajowa Konferencja TANATOS 2005, zorganizowana w Szklarskiej Porębie w dn. 16 - 18 listopada, przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
  • 10/2006- Międzynarodowa Etnologiczna Szkoła Letnia oraz konferencja naukowa pt.: Pogranicza etniczno-kulturowe w badaniach etnologicznych, 1-7 października 2006 r. Kazimierz Dolny/n Wisłą.
  • 11/2006- V Międzynarodowa konferencja pt.: Polacy w nauce, administracji i gospodarce na Syberii XIX - początek XX wieku, Pułtusk 07-10 listopada 2006.
  • 11/2006- X Krajowa Konferencja TANATOS 2006, zorganizowana w Szklarskiej Porębie w dn. 15 - 17 listopada, przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
  • 10/2007- Międzynarodowa Konferencja pt.: „Lekarze polscy na Syberii w okresie od XVIII do XX wieku”, zorganizowana w Łodzi w dn. 28-31 października 2007 r., przez Katedrę i Zakład Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  • 11/2007- Konferencja naukowa pt.: „Cisza, milczenie, wykluczenie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji”, Wrocław 7-9 listopada 2007, Uniwersytet Wrocławski, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej.
  • 11/2007- XI Krajowa Konferencja TANATOS 2007, zorganizowana w Szklarskiej Porębie w dn. 14 - 16 listopada, przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
  • 12/2007- VII Międzynarodowa Konferencja pt.: „Polacy w Guberni Archangielskiej w XIX i XX wieku”, Pułtusk 4-9 grudnia 2007.
  • 04/2008 - Konferencja: Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, etykieta. O zmienności obyczaju w kulturze, 21-24 kwietnia Pokrzywna k. Opola.
  • 11/2008 - XII Krajowa Konferencja TANATOS 2007, zorganizowana w Szklarskiej Porębie w dn. 05 - 07 listopada, przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
  • 04/2009 - Konferencja: Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych. Teorie - konteksty - interpretacje, 22-24 kwietnia Pokrzywna k. Opola.
  • 01/2010 - Konferencja: Przeszłość dla Przyszłości. Najnowsze osiągnięcia badawcze Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (22 stycznia 2010 IAE PAN Warszawa).
  • 10/2010 - Konferencja: Nekropolie Pomorza, 26 - 28 października 2010 Gdańsk.
  • 05/2012 -Międzynarodowa Konferencja: Współczesne migracje i ich konsekwencje w perspektywie interdyscyplinarnej: między izolacją a integracją, 24-26 maj 2012 Będlewo k. Poznania, zorganizowana przez Komitet Nauk Etnologicznych PAN, przy współpracy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM i Centrum Badań Migracyjnych UAM.
  • 06/2012 - II Kongres Demograficzny oraz konferencja: Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia, 01 czerwca 2012 Warszawa, zorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Komitet Badań nad Migracjami PAN pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.
  • 09/2012 - II Kongres SIETAR (Society of Intercultural Education, Training and Research) oraz konferencja naukowa: Migracje Mobilność Międzykulturowość, 15-16 września 2012 Warszawa, zorganizowana przez SIETAR Polska oraz Akademię im. Leona Koźmińskiego.
 • 24/09/2012 Udział w spotkaniu sejmowym pt. „Losy kobiet uchodźczyń - problemy i sytuacja kobiet uchodźczyń w Polsce”, organizowanym przez poseł Wandę Nowicka (wicemarszałkinię sejmu) oraz Ernesta Zienkiewicza Dyrektora Biura Krajowego Wysokiego Komisarza narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Sejm 24 września 2012.
 • 01/2011 - obecnie Opracowanie źródłowe kart katalogowych i klasyfikacja przedmiotowa zdjęć ze zbioru kolekcji etnograficznej z zasobu archiwalnego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, pt.: „Fotografia polskiej wsi do 1948 r.”
 • 11/2005 Udział w realizacji programu telewizyjnego z cyklu reportaży pt.: „Człowiek wobec…śmierci” pod redakcją Beaty Januchty dla TVP Wrocław.

Dydaktyka:

 • 04/05/2012 Wykład gościnny w Gruzińskiej Narodowej Akademii Nauk w Tbilisi pt.: „Problemy integracji uchodźców w Polsce”.
  • 2008-2010 - Uniwersytet Gdański
  • I rok MSU socjologia: „Antropologia współczesności” (wykład)
  • II rok socjologia: „Antropologia kulturowa” (ćwiczenia)
  • I rok MSU socjologia: „Współczesne kierunki i metody antropologiczne” (wykład)
  • II rok socjologia: „Socjologia etniczności” (wykład)
  • I rok socjologii: „Współczesne społeczeństwo polskie” (wykład)
 • 08/05/2008 Wykłady gościnne na UAM w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej w ramach cyklu pt.: Tradycyjne i współczesne oblicza folklorystyki.
 • Wykład 1.: Wyobrażenia śmierci w kulturze tradycyjnej i jej konotacje znaczeniowe.
 • Wykład 2.: Zwyczajowe sposoby wyprawiania zmarłych w zaświaty i ich funkcja magiczno-wierzeniowa w polskiej kulturze tradycyjnej.
 • 2002 - 2005 - Uniwersytet Wrocławski
 • Zajęcia fakultatywne III rok etnologii: „Śmierć w ujęciu antropologicznym” (2003, 2004, 2005)
  • III rok etnologii: „Etnografia Europy” (2004, 2005)
  • II rok etnologii: „Etnografia społeczeństw pozaeuropejskich” (2002, 2003, 2004, 2005)
  • I rok etnologii: „Wstęp do etnologii” (2002, 2003)
  • II rok etnologii: „Etnografia Polski (2002)

Bibliografia

Książki:

 • 2008

K. Kość, Żywi we wspomnieniach. Doświadczenie życia i śmierci w relacjach polskich zesłańców z ZSRR (w latach 1940-1946). Wrocław 2008.

Artykuły:

 • 2001

K. Kość, Gawęda o miłości ziemi ojczystej, „Zesłaniec”, nr 7, 2001, s. 16 - 31.

 • 2002

K. Kość, Dehumanizacja kresu życie w warunkach zesłania, [w:] red. J. Kolbuszewski, Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - Antropologia Kulturowa - Humanistyka, t. VI, Wrocław 2002, s. 260 -272.

K. Kość, O wyboistej drodze ku pełni, recenzja „Czy powinniśmy być razem” J. H. Larson, „Psychologia w teatrze życia”, nr 12, 2002, s. 20 - 21.

K. Kość, Desakralizacja śmierci i umierania w ekstremalnych warunkach zesłania, [w:] red. A. Kuczyński, Kościół katolicki na Syberii. Historia - Współczesność - Przyszłość, Wrocław 2002, s. 597 – 625.

K. Kość, „To o was Bezimienne”. Przyczynek do rozważań o trudach macierzyństwa na zesłaniu, „Zesłaniec”, nr 13/ 2002, s. 15 - 41.

 • 2003

K. Kość, Biografie ze śmiercią w tle, recenzja „Życie i śmierć w łagrach sowieckich”, J. Supady, „Literatura Ludowa”, nr 2, 2003, s. 64 - 67.

K. Kość, Dramat śmierci matek i ich dzieci w literaturze zesłańczej, [w:] red. J. Kolbuszewski, Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - Antropologia kulturowa - Humanistyka, t. VII, Wrocław 2003, s. 371 - 383.

 • 2004

K. Kość, Na pograniczu magii i nauki. Rozważania o współczesnym wróżbiarstwie, „Literatura Ludowa”, nr 2, 2004, s. 3 - 21.

K. Kość, Święty Antoni Padewski w syberyjskim Białymstoku, cz. I, „Głos św. Franciszka”, nr 5, 2004, s. 38 - 41.

K. Kość, Święty Antoni Padewski w syberyjskim Białymstoku, cz. I, „Głos św. Franciszka”, nr 6, 2004, s. 42 - 45.

K. Kość, Charakterystyka Polskiej diaspory na Syberii. Zarys problemu, [w:] Metodika prjepodawania sławjanskich jazykow i literatur kak inostrannych s primjenieniem technologii dialoga kultur, (Materiały konfjerencii), red. B. Domanskij, Tomsk 2004, s. 167 - 174.

K. Kość, „Śmierć drzwiami życia”. O śmierci i umieraniu jako metaforach życia w polskiej kulturze ludowej, na podstawie tradycyjnych wierzeń i wyobrażeń, „Literatura Ludowa”, nr 3, 2004, s. 3 - 29.

K. Kość, Kulturowe i psychologiczne uwarunkowania żałoby, [w:] red, J. Kolbuszewski, Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna -Antropologia kulturowa -Humanistyka, t. VIII, Wrocław 2004, s. 177 - 187.

 • 2005

K. Kość, Rytualne i obrzędowe znaczenie śmierci oraz pochówku w kulturze typu tradycyjnego, [w:] red. J. Kolbuszewski, Problemy współczesnej Tanatologii. Medycyna - Antropologia kulturowa - Humanistyka, t. IX, Wrocław 2005 r., s. 317-324.

K. Kość, Motyw anioła śmierci w niektórych koncepcjach pozachrześcijańskich, „Literatura Ludowa”, nr 6, 2005, s. 51-62.

K. Kość, Wrocławskie anioły cmentarne jako strażnicy grobów i opiekunowie duszy zmarłego, [w:] red. J. Ługowska, Anioł w literaturze i kulturze, t. II, Wrocław 2005, s. 490-505.

K. Kość, Stosunek zesłańców do chorych i choroby w warunkach deportacji polskiej ludności na Wschód w latach 1940-1946, [w:] Relacje lekarz - pacjent w aspekcie społecznym, historycznym i kulturowym, red. B. Płonka-Syroka, Wrocław 2005, s. 177-207.

 • 2006

K. Kość, W kalejdoskopie anielskich objawień, recenzja „Anioł w literaturze i kulturze”, red. J. Ługowska, J. Skawiński, t. I, Wrocław 2004, „Literatura Ludowa”, nr 1, 2006, s. 49-52

K. Kość, Skutki obcowania ze śmiercią w trakcie deportacji do ZSRR w latach 1940-41, [w:] red. J. Kolbuszewski, Problemy współczesnej Tanatologii. Medycyna - Antropologia kulturowa - Humanistyka, t. X, Wrocław 2006 r., s. 109-117.

K. Kość, Tropami światów „opamiętanych - narracje zesłańcze a prawda historyczna w badaniach etnologicznych, „Etnografia Polska”, 50:2006, z. 1-2, s. 159-176.

K. Kość, „O Syberii bez przekleństw”, czyli wkład Polaków w poznanie i rozwój Zaurala, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona polskim wpływom cywilizacyjnym na Wschodzie w XIX i początku XX wieku, „Wspólnota Polska”, 4:2006 (139).

 • 2007

K. Kość, Pochówki zesłańcze podczas deportacji do ZSRR - na styku sacrum i profanum, [w:] red. J. Kolbuszewski, Problemy współczesnej Tanatologii. Medycyna - Antropologia kulturowa - Humanistyka, t. XI, Wrocław 2007, s. 153-161.

K. Kość, „Zesłani na zawsze…” Stosunek deportowanych w latach 1940-1941 Polaków do śmierci na wygnaniu, „Zesłaniec”, nr 31/ 2007, s. 3-33.

K. Kość, Sylwetki Polaków i obraz ich życia w „Opisaniu Zabajkalskiej Krainy” Agatona Gillera, [w:] Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na początku XX wieku, red. A. Kuczyński, Wrocław 2007, s. 43-73.

 • 2008

K. Kość, Religijność jako jeden z wyznaczników tożsamości narodowej i kulturowej. Analiza relacji zesłańczych, „Quaestiones Selectae”. Zeszyty Naukowe, Rok XV, 2008, s. 67-98

K. Kość, Wesele nieboszczyka”, czyli zwyczajowe sposoby wyprawiania zmarłych w zaświaty w polskiej kulturze tradycyjnej (XIX-XX w.), [w:] red. J. Kolbuszewski, Problemy współczesnej Tanatologii. Medycyna - Antropologia kulturowa - Humanistyka, t. XII, Wrocław 2008, s. 171-181.

K. Kość, Przeszłość, pamięć i trauma powrotu. Doświadczenia repatriowanych kobiet w ich wspomnieniach i narracjach, [w:] Pamięć wędrówki. Wędrówka pamięci, red. A. Lipowska-Teutsch, E. Ryłko, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kraków 2008, s. 42-63.

K. Kość, Opieka medyczna na zesłaniu. Analiza relacji zesłańczych, [w:] Lekarze Polscy na Syberii, red. J. Supady, Łódź 2008, s.

K. Kość, Syberyjska wieś Białystok. Historia, język i pamięć - zapiski z podróży, [w:] Polacy w nauce i kulturze Tomska oraz Syberii Zachodniej, Wrocław 2008, s. 401-419.

K. Kość, Tradycyjne wzory zachowań religijnych w zderzeniu z adaptacją kulturową polskich zesłańców w ZSRR, [w:] Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, etykieta. O zmienności obyczaju w kulturze, Opole 2008, s. 267-287.

 • 2009

K. Kość, Święty Antoni Padewski - patron syberyjskiej świątyni i niemy świadek „bezbożnej” epoki w dziejach Rosji, [w:] Observare Evangelium. Wrocławska Księga Jubileuszowa 800-lecia Zakonu Braci Mniejszych, red. F. M. Rosiński OFM, Wrocław 2009, s. 547-559.

 • 2010

K. Kość, Przemilczane życiorysy. Poczucie wyobcowania Polaków deportowanych w latach 1940-41 do ZSRR, [w:] Wykluczanie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, red. B. Płonka-Syroka, K. Marchel, Seria: Antropologia Emocji pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki, t. 2, Wrocław 2010, s. 319-347.

 • 2011

K. Kość-Ryżko, Adaptacja polskich repatriantów z Kazachstanu. Oblicza obcości wśród „swoich”, [w:] Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata - konteksty i interpretacje, red. H. Rusek, A. Pieńczak, Cieszyn-Katowice 2011, s. 301-313.

K. Kość-Ryżko, Zwyczajowe sposoby wyprawiania zmarłych w zaświaty w polskiej kulturze tradycyjnej XIX i XX wieku, [w:] Nekropolie Pomorza, red. Józef Borzyszkowski, Wyd. Nadbałtyckie Centrum Kultury i Instytut Kaszubski w Gdańsku, Gdańsk 2011, s. 106-127.

 • w druku

K. Kość-Ryżko, Problemy młodych uchodźców w Polsce, materiały pokonferencyjne IAE PAN, Warszawa 2010.

K. Kość-Ryżko, Etnolog w labiryncie znaczeń kulturowych. Psychologiczne wyzwania badań terenowych, monografia pod roboczym tytułem: „Tematy trudne w badaniach prowadzonych metodami etnograficznymi. Pomoc naukowa dla przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych”, red. Inga Kuźma, Łódź 2011.

K. Kość-Ryżko, „Nic mnie serce za Kazachstanem nie boli…” Wyzwania akulturacyjne polskich repatriantów z Kazachstanu, „Etnografia Polska” 2011.

K. Kość-Ryżko, Between strangeness and familiarity. The process of acculturation in the psycho-social approach, materiały pokonferencyjne, NASU Kijów 2011.

K. Kośc-Ryżko, Izabela Czerniejewska, Oblicza integracji uchodźców w Polsce. Na przykładzie analizy funkcjonowania ośrodków w Grupie i Czerwonym Borze, publikacja pokonferencyjna UKSW, CBM PAN, Warszawa 2012.

K. E. Kość-Ryżko, Życie wiejskie w obiektywie fotograficznym (do 1945 r.), tekst promujący kolekcję fotograficzną opracowywaną przez bibliotekę IAE PAN w ramach projektu RCiN. „Etnografia Polska” 2012.

 • w przygotowaniu

K. Kośc-Ryżko, Izabela Czerniejewska, Uchodźcy w Grupie i Czerwonym Borze - różne miejsca i różne światy? Wpływ warunków osiedlenia na proces adaptacji, publikacja pokonferencyjna Będlewo 2012.

Katarzyna Kość-Ryżko, Miejsce dziecka uchodźczego w polskiej szkole. Refleksje z badań, publikacja pokonferencyjna SIETAR 2012.

K. Kość-Ryżko, Socjalizacja i enkulturacja dzieci uchodźczych w Polsce - problemy i dylematy, materiały pokonferencyjne 2012

K. Kość-Ryżko, Narrations and memories but the historical truth in ethnological examinations, październik 2012 konferencja naukowa NASU Kijów 2012.

K. Kość-Ryżko, Doświadczenie deportacji i życia na zesłaniu w relacjach Polaków wywiezionych z Kresów w latach 1940-1941, monografia tematyczna pod red. Pawła Huta, Warszawa 2012/2013.

K. Kość-Ryżko, Wybrane aspekty identyfikacji religijnej polskich repatriantów z Kazachstanu, księga jubileuszowa prof. Franciszka M. Rosińskiego, Wrocław 2012.

K. Kośc-Ryżko, Antropologiczne aspekty obrzędowości pogrzebowej, „Roczniki” Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 2012.

K. Kość-Ryżko, „Trudne powroty do kraju przodków…” Problemy akulturacyjne polskich repatriantów z Kazachstanu. Oczekiwania a rzeczywistość, monografia tematyczna 2012.

K. Kość-Ryżko, Różne oblicza polskiej tożsamości, recenzja pracy: Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku, red. naukowa Małgorzata Michalska, PTL, Uniwersytet Wrocławski: Wrocław 2011, „Etnografia Polska” 2012.

Home Instytut Pracownicy Kość- Ryżko Katarzyna Emilia, dr hab. prof. IAE PAN