Pracownicy Instytutu

Demski Dagnosław Tadeusz, dr hab. prof. IAE PAN

Kontakt

Ilustracja kontaktu

Profesor nadzwyczajny

Adres:
Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności Religijność i rytuał

Telefon: 22 620 28 81- 87

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wykształcenie, stopnie i tytuł

 • Uniwersytet Warszawski, 1980-1986, specjalizacja: etnologia, tytuł pracy magisterskiej: Życie ascety indyjskiego jako alternatywna forma ludzkiej egzystencji, promotor: prof. dr hab. Zofia Sokolewicz,
 • tytuł  pracy doktorskiej: Formy ludowego hinduizmu pasterzy z północno-zachodnich Indii, promotor: prof. dr hab. Hanna Wałkówska, 1996
 • habilitacja:  Obrazy hinduizmu. Kultura i religia oczami radżputów i pasterzy, 2009

Języki obce

 • język angielski
 • język rosyjski

 

Praca badawcza

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

 • epoka i obszar geograficzny: współczesność, druga połowa XIX i XX w., Europa Środkowo-Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Azja Południowa,
 • zagadnienia: etniczność, stereotypy, pogranicza, rytuał i rytualizacja, religijność, wizualność, humor,

Zakończone projekty badawcze:

1) Pogranicza kulturowe i etniczne w procesach integracji europejskiej

 • lata realizacji projektu; 2004-2007
 • funkcja w zespole projektowym; wykonawca zadania
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące; KBN, IAE PAN
 • opis projektu: Badania na temat wzajemnej percepcji sąsiednich narodów, przeprowadzone na pograniczu Łotwy (zachodnia część Łatgalii), Litwy (wschodnia część Wileńszczyzny) i Białorusi (Brasławszczyzna).
 • publikacje dotyczące projektu: 2007 (with Ilze Boldane) Latgaliesi un poli Latgale: savstarpeja uztvere un stereotipi [w:] Latvijas Vestures Instituta Zurnals, Riga, 2007, no 2 (63), pp.101-124) (Latgalians and Poles. Mutual stereotypes); 2007 (with Ilze Boldane) Latgaliesi un poli Latgale: savstarpeja uztvere un stereotipi. Latgaliesu un polu savstarpejo prieksstatu raksturojums [w:] Latvijas Vestures Instituta Zurnals, Riga, 2007, nor 3 (64), pp.120-143 (Latgalians and Poles. Mutual stereotypes and characteristics); 2006 Kowieńskie pisma polskojęzyczne “Nowiny” i “Chata Rodzinna” – Dwie narracje o relacjach polsko-litewskich, „Etnografia Polska”, vol. L, z. 1-2. pp. 133-158. (The Kaunas Polish-language journals – Two narrations on the Polish-Lithuanian relations); 2005 (with Ilze Boldane), Wzajemna percepcja Łotyszy i Polaków na Łotwie, „Etnografia Polska”, vol. XLIX, pp. 57-87 (Mutual perception between Latvians and Poles in Latvia)

2) Relacje polsko-litewskie przez pryzmat interakcjonizmu

 • lata realizacji projektu; 2009-2011
 • funkcja w zespole projektowym; kierownik
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące; IAE PAN
 • opis projektu: Badania wzajemnych interakcji między Polakami i Litwinami na Wileńszczyźnie, oparte na wywiadach i uczestnictwie w obchodach świąt na tym obszarze.
 • publikacje dotyczące projektu: 2009 Między rytualizacją przeszłości a adaptacją: człowiek w sytuacji dezorientacji kulturowej [w:] Manuscripta Ethnologica, (red.) Milos Tomandl, Praha, Ustav Etnologie, Filozofijka fakulta Univerzity Karlovy v Praze, pp. 27-28. (Between ritualization of the past and adaptation: human being facing cultural disorientation); 2009 The changing character of consensus. Cultural mechanisms behind the making and unmaking of boundaries, “Ethnologia Polona”, Vol. , pp. 85-101.

3) Images of the Other in Ethnic Caricatures (grant Funduszu Wyszehradzkiego)

 • funkcja w zespole projektowym; koordynator
 • jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące; IAE PAN, Instytut Etnologii WAN Budapeszt, Instytut Etnologii CAN Praga, Instytut Etnologii SAN Bratysława
 • kierownik projektu; Dagnosław Demski
 • opis projektu: Relacje etniczne znajdują swoje odbicie w przedstawieniach wizualnych charakterystycznych da danej epoki. Karykatury przedstawiające inne narodowości stanowią odrębne źródło odsłaniające stosunki w badanym okresie – druga połowa XIX i pierwsza połowa XX w.
 • publikacje dotyczące projektu: 2010 Images of the Other in Ethnic Caricatures of Central and Eastern Europe (eds.) Dagnosław Demski, Kamila Baraniecka-Olszewska, Warszawa.; 2010 Old Stereotypes Versus a Changing Reality in Polish Caricatures [in] Images of the Other In Ethnic Caricatures, (eds.) Dagnosław Demski, Kamila Baraniecka-Olszewska, Warszawa, pp. 150-183. ; 2010 (with Kamila Baraniecka-Olszewska) Introduction. Encountering Images of the Other [in] Images of the Other In Ethnic Caricatures, (eds.) Dagnosław Demski, Kamila Baraniecka-Olszewska, Warszawa, pp. 11-25.
 • linki do projektu:  http://obcy2010.pan.pl/https://other2010.pan.pl/

Obecnie realizowane projekty badawcze:

1) Shifting borders in Central-Eastern and Southern-Eastern Europe

 • rok rozpoczęcia projektu;  2012
 • planowana data zakończenia projektu; 2014
 • jednostki biorące udział w projekcie; Instytut Etnologii BAN Sofia,
 • kierownik projektu; Dagnosław Demski, Petko Hristov
 • jednostka organizująca; IAE PAN
 • Polsko-bułgarski projekt badań zmieniających się granic i ich znaczenia we współczesnej Europie. Obiektem analiz są nie tylko granice terytorialne, ale także symboliczne.

2) Visual encounters with Alterity (grant Funduszu Wyszehradzkiego)

 • rok rozpoczęcia projektu;  2011
 • planowana data zakończenia projektu; 2013
 • jednostki biorące udział w projekcie; Instytut Etnologii CAN Praga, Instytut Etnologii SAN Bratysława
 • kierownik projektu; Dagnosław Demski, Agnes Fulemile, Ildiko Kristof,
 • jednostka organizująca; Instytut Etnologii WAN Budapeszt,
 • Projekt koncentruje się na problemie wynikającym z kontaktu z tym, co uznawano za odmienne i obce. A źródłem są materialne wizualne (rysunki, ilustracje, karykatury, fotografie). Próba rozpoznania różnych rodzajów formułowania odmienności w określonych kategoriach i stylach charakterystycznych dla drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XXw. Konferencja i publikacja.
 • link dotyczący projektu: http://www.etnologia.mta.hu/visualencounters/

3) Zmityzowane wersje (nie-)etnicznych obcych w przedstawieniach wizualnych XX i XXI wieku. Analiza prasy i druków ulotnych (grant NPRH).

 • rok rozpoczęcia projektu;  2012
 • planowana data zakończenia projektu; 2015
 • jednostki biorące udział w projekcie; Instytut Etnologii WAN Budapeszt, Instytut Etnologii CAN Praga, Instytut Etnologii SAN Bratysława
 • kierownik projektu; Dagnosław Demski
 • jednostka organizująca; Instytut Archeologii i Etnologii PAN Warszawa,
 • Kontynuacja międzynarodowej serii wydawniczej i przygotowanie III i IV tomu do druku. Problem formułowania odmienności w określonych wizualnych kategoriach i stylach charakterystycznych dla drugiej połowy XXw. Organizacja dwóch konferencji międzynarodowych.

4) Roots versus Routes. Reflections on the study of our Compatriots living abroad

 • rok rozpoczęcia projektu;  2012
 • planowana data zakończenia projektu; 2015
 • jednostki biorące udział w projekcie; Instytut Etnologii CAN Praga, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK Toruń
 • kierownik projektu; Dagnosław Demski, Zdenek Uherek
 • jednostka organizująca; Instytut Archeologii i Etnologii PAN Warszawa,
 • Polsko-czeski projekt podejmujący rozważania nad specyfiką pewnego typu badań, których obiektem są rodacy żyjący za granicą. Organizacja dwóch sympozjów w Czechach (2013) i Polsce (2014) oraz publikacja dwóch zbiorów refleksji na ten temat napisanych przez badaczy pochodzących z Europy Wschodniej i Zachodniej.  

5) Shifting borders in Central-Eastern and Southern-Eastern Europe

 • rok rozpoczęcia projektu;  2013
 • planowana data zakończenia projektu; 2015
 • jednostki biorące udział w projekcie; Instytut Socjologii Południowo-Wschodniej Europy RAN Bukareszt,
 • kierownik projektu; Dagnosław Demski, Stelu Serban
 • jednostka organizująca; IAE PAN
 • Polsko-rumuński projekt podejmujący temat zmian zachodzących w relacjach Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście zmieniających się granic i ich znaczenia we współczesnej Europie.

Praktyka terenowa:

 • Indie (1984, 1986, 1989, 1990, 1992, 1998),
 • Pakistan (1992),
 • Białoruś (1992-2003),
 • Ukraina (2003),
 • Łotwa (2002-2007),
 • Litwa (2002-2007, 2008-2011),
 • Węgry (2008-2012)

Kariera zawodowa 

 • Muzeum Azji i Pacyfiku, Warszawa
  • 1987-1989, pracownik naukowy
 • Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
  • 1989-1990
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa,
  • 1990- pracownik naukowy, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny

Stypendia:

 • Ministerstwo Kultury, Indie, 1990 (6 miesięcy) badania terenowe w Gudżaracie
 • UNESCO, Silk Route Hirayama, Indie, Pakistan 1992 (4 miesiące), badania terenowe
 • British Academy 1998 (2 miesiące) Londyn, Edynburg

Działalność redakcyjna i edytorska:

 • Images of the Other in Ethnic Caricatures in Central and Eastern Europe, (ed. D.Demski, K.Baraniecka-Olszewska), Warsaw 2010.

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych:

 • Rajasthan Studies, Rada Naukowa IAE

Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Udział w konferencjach naukowych:
  • Pieniężno,
  • Warszawa 2006,
  • Xian 2002,
  • Kaunas 2008,
  • Kazimierz 2006,
  • Warszawa 2009,
  • Tartu 2011,
  • Ljubljana 2011,
  • Budapest 2012
  • Ljubljana 2012,
  • Koeln 2012
 • Udział w organizacji konferencji naukowych:
  • Images of the Other In Ethnic Caricatures, Warszawa 2009
  • Visual encounters with Alterity, Budapest 2012
  • Prowadzenie panelu na kongresie SIEF2013 Tartu
  • P40 Intolerable! The circulation of issues and arguments in historical and contemporary debates on contested ethnic caricatures and rituals
 • Autor wystaw:
  • Rzeźba sakralna z Tamilnadu, Muzeum Azji i Pacyfiku, Warszawa 1989
  • Malarstwo plemienia Warli, Muzeum Azji i Pacyfiku, Warszawa 1990
 • Dziedziny aktywności popularyzatorskiej:
  • wykłady Rajkot 1992, Ahmedabad 1992, Edynburg 1998, Budapeszt 2010, Bratysława 2011, Brno 2011, Kaunas 2008, Amsterdam 2011.

 

Bibliografia

Wybrane publikacje:

 • 1989

Rzeźba sakralna z Tamilnadu. Katalog wystawy w Muzeum Azji i Pacyfiku, Warszawa (Religious sculpture from Tamilnadu).

 • 1990

Indie. Malarstwo plemienia Warli. Katalog Wystawy w Muzeum Azji i Pacyfiku, Warszawa (Paintings of the Warli Tribe from Maharashtra).

 • 1992

Niektóre problemy pogranicza kulturowego na przykładzie społeczności pasterskich z płn.-zach. Indii, “Etnografia Polska”, vol. 36, z.1, pp. 99-118 (Questions of cultural border. The case of shepherds in West India).

 • 1994

Naliboki i Puszcza Nalibocka - zarys dziejów i problematyki, “Etnografia Polska”, vol.38, z.1-2, pp. 51-78 (Naliboki and Naliboki Forest. Outline of the history and issues).

 • 1996

W sprawie bogów mniejszych hinduizmu, “Etnografia Polska”, vol. 40, z.1-2, pp. (In a name of smaller gods).

Niebramińskie źródła ludowego hinduizmu. Bogowie mniejsi, “Etnografia Polska”, 1996, vol. 40, ,z.1-2, pp. 109-125. (Non-Brahman sources of Folk Hinduism).

 • 1997

Cudzoziemcy w Nalibokach. Działalność gospodarcza w dobrach Nalibockich w okresie od początku XVIII do kończ XIX w., „Etnografia Polska”, vol.42, z.1-2, pp.73-92. (Foreigners in Naliboki. Economic activity in Naliboki Estate).

On Minor Gods in Folk Hinduism, “Ethnologia Polona”, vol. 20, pp. 129-139.

 • 1998

Błazen z perspektywy kilku światów. Nie tylko o teatrze rozmowa z Khalidem Tyabji, (co-authors J.Cynkutis, S.Sikora), “Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, vol.LII, pp.46 – 65 (A Fool in the perspective of several worlds. Conversations not only on the theatre with Khalid Tyabji).

 • 2000

Najważniejsze aby pamiętać. Cmentarz jako źródło do badań tożsamości zbiorowej mieszkańców wsi na Białorusi i ich wyobrażeń na temat śmierci, “Etnografia Polska”, vol.44, no 1-2, pp. 79-98 (Most important is to remember... Cemetery as a source for research on collective identity and representations of death. The case of a village community in Belarus).

 • 2001

12-letni cykl jowiszowy w Wielkiej Tradycji hinduizmu. Cykl świąt Kumbha Mela, "Etnografia Polska" , vol. XLV, z. 1-2, pp.117-134. (Twelve-year cycle of Jupiter in Great Traditon of Hinduism).

 • 2002

Między kulturą chłopską a plemienną. Warli z Maharasztry w procesie przemian [w:] Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczosci we wspolczesnym swiecie (red.), J.Derlicki, W.Lipinski, Warszawa, s.69-86 (Between culture of peasants and tribals. Warli from Maharashtra in a proces of change).

Nomads along the Silkroads (the Indian Branch) [w:] UNESCO International Symposium  on the Silk Roads 2002, Presentation Paper, Organized by UNESCO Prof. Ikuo Hirayama, Goodwill Ambassador of UNESCO, National Commission of the People’s Republic of China for UNESCO, November 18 to 21, Venue: International Conference Centre, Xian Jiao Tong University, pp. 225-229.

 • 2003

Pogranicze jako patchwork. Refleksje z Białorusi, "Etnografia Polska" , vol XLVII, z. 1-2, pp. 129-148 (Borderland as patchwork. Reflections from Belarus).

Nalibockie who is who. Mozliwosci analizy dokumentow [w:] Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne (red.) J.Kowalska, S.Szynkiewicz, R.Tomicki, Warszawa, s.63-84 (Naliboki’s who is who. Possibilities of documents analysis).

Małżeństwa radżpuckie jako źródło do badań sieci relacji społecznych w Radżastanie w XV-XVII w., „Etnografia Polska” vol. XVLII, 2003, z.1-2, pp. 325-332 (Rajput marriages as a source for studying social network in Rajasthan).

 • 2004

Grzebanie zmarłych w hinduizmie i na jego peryferiach [w:] Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych. Problematyka, badacze, znaczenie, (red.) Z.Jasiewicz, Poznan, pp. 181-202. (Burying corpses in hinduism and on its periphery).

Narracje lotewskie, czyli przeszłość w świetle relacji osobistych historii (Artykul recenzyjny), „Etnografia Polska”, t.48, z.1-2  (Latvian narratives or past in the personal life stories. Review).

 • 2005

Starowierzy wobec śmierci [in:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-Antropologia kultury-Humanistyka”, vol. IX, (ed). Jacek Kolbuszewski, Wrocław, pp. 329-334. (Old-Believers in the face of death).

(z Ilze Boldane), Wzajemna percepcja Lotyszy i Polakow na Lotwie, „Etnografia Polska”, vol. XLIX, pp. 57-87 (Mutual perception between Latvians and Poles in Latvia).

 • 2006

Questions of inequality and collective experience. Hunduism from several inner perspectives, Archaeologia Polona, Special theme: Archaeology-anthropology-history. Parallel tracks and divergences, vol. 44, pp. 213-230.

Kowieńskie pisma polskojęzyczne “Nowiny” i “Chata Rodzinna” – Dwie narracje o relacjach polsko-litewskich, „Etnografia Polska”, vol. L, z. 1-2. pp. 133-158. (The Kaunas Polish-language journals – Two narrations on the Polish-Lithuanian relations).

 • 2007

Obrazy hinduizmu. Kultura i religia oczami radżputów i pasterzy, Warszawa [Images of Hinduism. Culture and religion through the eyes of Rajputs and shepherds].

Krew łączy wszystkich, czyli archaiczny obrzęd weselny bharwarów z Gudżaratu [w:] „Ludy tubylcze. Czwarty Świat, dziedzictwo kolonializmu, skanseny świata czy partnerzy narodów?  Materiały konferencyjne, (pod red.) Artur Bartkiewicz, Warszawa 2007, pp. 461-475. (Blood unites All, Or the archaic wedding rite among Bharwars).

Pograniczcza jak peczwork. Refleksii z Biłarusi [w:]  „Narodna tworczist ta etnografia”. Etnologia polska – Polska Etnologia, 2007, vol. 1, pp. 80 – 91. (Borderland as patchwork. Reflection form Belarus).

(z Ilze Boldane) Latgaliesi un poli Latgale: savstarpeja uztvere un stereotipi [w:] Latvijas Vestures Instituta Zurnals, Riga, 2007, no 2 (63), pp.101-124) (Latgalians and Poles. Mutual stereotypes).

(z Ilze Boldane) Latgaliesi un poli Latgale: savstarpeja uztvere un stereotipi. Latgaliesu un polu savstarpejo prieksstatu raksturojums [w:] Latvijas Vestures Instituta Zurnals, Riga, 2007, nor 3 (64), pp.120-143 (Latgalians and Poles. Mutual stereotypes and characteristics).

 • 2008

Obrazy “innych” w karykaturach - temat dla etnografa? „Etnografia Polska”, vol. LII, z. 1-2, pp. 93-116. (Image of the Other in Caricatures. A theme for ethnology).

Przestrzeń rytualna i symbolika odnowy podczas święta Kumbha mela w Allahabad [w:] Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach. Materiały z sesji naukowej, (ed.) J.Olko, Instytut Badań Interdyscyplinarnych ‘Artes Liberales’ UW, Warszawa, pp. 61-75 [Ritual space and symbolism of renewal in Kumbha Mela Allahabad].

 • 2009

Między rytualizacją przeszłości a adaptacją: człowiek w sytuacji dezorientacji kulturowej [w:] Manuscripta Ethnologica, (red.) Milos Tomandl, Praha, Ustav Etnologie, Filozofijka fakulta Univerzity Karlovy v Praze, pp. 27-28. (Between ritualization of the past and adaptation: human being facing cultural disorientation).

The changing character of consensus. Cultural mechanisms behind the making and unmaking of boundaries, “Ethnologia Polona”, Vol. , pp. 85-101.

 • 2010

Old Stereotypes Versus a Changing Reality in Polish Caricatures [in] Images of the Other In Ethnic Caricatures, (eds.) Dagnosław Demski, Kamila Baraniecka-Olszewska, Warszawa, pp. 150-183.

(with Kamila Baraniecka-Olszewska) Introduction. Encountering Images of the Other [in] Images of the Other In Ethnic Caricatures, (eds.) Dagnosław Demski, Kamila Baraniecka-Olszewska, Warszawa, pp. 11-25.

Images of the Other in Ethnic Caricatures of Central and Eastern Europe (eds.) Dagnosław Demski, Kamila Baraniecka-Olszewska, Warszawa.

 • 2012

From Exotic Settings to Familiar Themes. Images of Serbs in Poland [w:] Imagining the Serbs, (ed.) Bożidar Jezernik, Ljubljana.

Home Instytut Pracownicy Demski Dagnosław Tadeusz, dr hab. prof. IAE PAN