Projekty

Projekt pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”

ozwrcinOtwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)

Informacje o projekcie

Instytut Archeologii i Etnologii PAN uczestniczy w Projekcie pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” Umowa nr POPC.02.03.01-00-0029/17.

Koordynatorem Projektu jest Instytut Matematyczny PAN, a Partnerami 15 Instytutów:

 • Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Badań Systemowych PAN
 • Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Botaniki im. Wł. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
 • Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Celem Projektu jest zwiększenie wolumenu, dostępności i stopnia wykorzystania informacji sektora publicznego pochodzących z zasobów nauki 16 Partnerów Projektu OZwRCIN oraz Konsorcjum RCIN. Nastąpi to poprzez udostępnienie na wolnych licencjach lub w domenie publicznej ponad 146 tys. nowych zasobów oraz rozbudowę funkcjonalności oraz e-dojrzałości platformy Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych RCIN (rcin.org.pl). Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 do 31 lipca 2021 roku.

ozwrcin

 
Home Projekty wedlug roku Projekt pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”