Projekty

Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej Tocznej we wczesnym i późnym średniowieczu

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej Tocznej we wczesnym i późnym średniowieczu

Numer projektu: 4319/18/FPK/NID

Koordynatorzy projektu są: dr Katarzyna Skrzyńska z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Dyrektor Łosickiego Domu Kultury

Wykonawca: Łosicki Dom Kultury

Źródło finansowania projektu: Projekt badawczy, realizowany w latach 2018 i 2019, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt otrzymał wsparcie finansowe Burmistrza Miasta i Gminy Łosice. 

Strona projektu

logo dofinaoswanie

logo losice

Charakterystyka

Celem projektu jest sprawdzenie tezy o opuszczeniu wczesnośredniowiecznego grodu w Dzięciołach i przeniesieniu lokalnego ośrodka władzy 6 km na południe, gdzie w następstwie tego założono miasto lokacyjne Łosice. Podczas realizacji projektu będziemy weryfikować i porównywać dane historyczne, archeologiczne, onomastyczne i kartograficzne odnoszące się do dwóch mikroregionów osadniczych: wczesnośredniowiecznego w Dzięciołach i średniowiecznego w sąsiednich Łosicach. W celu rekonstrukcji zmian zachodzących w zasiedleniu tych obszarów, w zasięgu górnej Tocznej i jej dopływów przeprowadzimy archeologiczne badania powierzchniowe. Grodzisko zbadamy i zadokumentujemy za pomocą nowoczesnych metod: skaningu laserowego (LiDAR), fotogrametrii, trójwymiarowych odwzorowań umocnień obronnych oraz badań geofizycznych na majdanie i w sąsiedztwie umocnień wczesnośredniowiecznego grodziska. Zaplanowana rekonstrukcja obejmować będzie co najmniej trzy fazy rozwoju osadnictwa regionu, odwzorowane na mapach całego terenu. Staną się one podstawą obszernego komentarza, zawierającego charakterystykę przemian osadniczych i kulturowych, dokonujących się lokalnie na przestrzeni całego średniowiecza. Podstawą tego opracowania będzie analiza źródeł archeologicznych, onomastycznych i historycznych. Rezultatem realizacji projektu będzie przygotowany do druku maszynopis książki wraz z załącznikiem w postaci elektronicznej bazy danych GIS (Geographic Information System). Sporządzenie takiej bazy, zawierającej informacje odnoszące się od naturalnego środowiska i jego przeobrażeń osadniczych, historycznych i kulturowych, pozwoli w stosunkowo prosty sposób na wprowadzenie grodziska w Dzięciołach do obiegu naukowego oraz udostępnienie pozyskanych informacji wszystkim miłośnikom historii i archeologii. Pozyskane dane udostępnione zostaną szerokiemu gronu odbiorców także w postaci tablic informacyjnych tworzących edukacyjną ścieżkę tematyczną, zawierających fotografie i opisy wyników projektu. Dzięki zamieszczonym kodom QR możliwy będzie także na szybki dostęp do dodatkowych informacji dostępnych w wersji elektronicznej.

motyl

 

Home Projekty Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej Tocznej we wczesnym i późnym średniowieczu