Ujście Odry we wczesnym średniowieczu

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Ujście Odry we wczesnym średniowieczu. Wolin i Lubin – edycja źródeł archeologicznych

Numer projektu: 11H 12 0328 81

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Marian Rębkowski

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Źródło finansowania projektu: Praca naukowa finansowana w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po nazwą „Narodowy program rozwoju humanistyki” w latach 2012-2015

Kontakt:

  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • telefon 91 433 69 13

  Wykonawcy:

  • Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
  • Uniwersytet Szczeciński

Charakterystyka

Wolin należy do grona najważniejszych wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych w całej północnej Europie. W centralnej partii wolińskiego emporium, na Starym Mieście, przebadano w okresie powojennym począwszy od 1952 r. powierzchnię kilkuset metrów kwadratowych, rejestrując wielometrowej miąższości nawarstwienia i setki tysięcy zabytków ruchomych. Wyniki tych badań nigdy w całości nie zostały opracowane, poddane stosownym analizom i opublikowane, a w druku pojawiały się tylko wyrywkowe publikacje prezentujące wybrane kategorie zabytków ruchomych pochodzące z różnych wykopów. Z badaniami wolińskimi i legendą Winiety wiązany był też położony u ujścia Świny gród w Lubinie. Przeprowadzone temu wykopaliska doprowadziły m.in. do odkrycia jednego z najstarszych kościołów Pomorza (XII w.) i towarzyszącego mu cmentarzyska, jak też kilkadziesiąt tysięcy zabytków ruchomych. Celem projektu, realizowanego w ramach współpracy instytucjonalnej pomiędzy Instytutem Archeologii i Etnologii PAN a Uniwersytetem Szczecińskim, jest wszechstronna analiza wyników badań przeprowadzonych przed laty na Starym Mieście w Wolinie oraz na grodzisku w Lubinie, opracowanie pozyskanych tam źródeł, konserwacja i zadokumentowanie źródeł ruchomych (dokumentacja rysunkowa i fotograficzna) oraz wprowadzenie ich do obiegu naukowego w postaci czterech tomów publikacji źródłowych oraz bazy danych o różnych poziomach dostępu zamieszczonej na stronie internetowej projektu.