Park kulturowy Stary Radom

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Park kulturowy Stary Radom

Kierownik projektu: dr Maciej Trzeciecki

Jednostka prowadząca projekt  IAE PAN
Źródło finansowania projektu: Gmina Miasta Radomia
Kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Tel. +48602455648

Wykonawcy

Jednostki zaangażowane w projekt:

 • Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Gmina Miasta Radomia

Osoby zaangażowane w projekt:

 • Maciej Trzeciecki (IAE PAN)
 • Michał Auch (IAE PAN)
 • Urszula Bugaj (IAE PAN - do 2011)
 • Katarzyna Solarska (IAE PAN)
 • Joanna Kalaga (IA UW)
 • Paulina Skorupska (IA UW)
 • Sylwia Wajda (IA UW)
 • Dariusz Kupisz (IH UMCS)
 • Jacek Tomczyk (IEiB UKSW)
 • Piotr Szwarczewski (WG UW)
 • Grzegorz Skrzyński (Muzeum Ziemi)
 • Barbara Fuglewicz

Charakterystyka

Cel projektu:

Projekt nie ma charakteru stricte badawczego. Jest częścią działań zainicjowanych w 2009 r. przez Gminę Miasta Radomia zmierzających do rewitalizacji części miasta położonej nad rzeką Mleczną. Na tym terenie - obecnie niezagospodarowanym i zdegradowanym – znajdują się relikty przedkolacyjnego zespołu osadniczego ze świetnie zachowanym grodziskiem na tzw. Piotrówce. Jednym z elementów programu rewitalizacji jest utworzenie Parku Kulturowego „Stare Miasto”, obejmującego obszar stanowisk archeologicznych. Park kulturowy, w zamierzeniach autorów tego pomysłu, winien przede wszystkim służyć mieszkańcom miasta – poprzez przekazanie im wiedzy o początkach Radomia ma wzmacniać lokalną tożsamość. Ma on też służyć promocji nowego wizerunku miasta, przyciągać turystów i inwestorów. Prowadzone w Radomiu badania mają przede wszystkim dostarczyć danych do sformułowania koncepcji parku kulturowego. Jednocześnie, poprzez działania popularyzatorskie, stały kontakt z lokalnymi mediami i mieszkańcami miasta, mają stać się jednym z elementów odbudowujących lokalną tożsamość i aktywizujących lokalną społeczność. Równie ważnym elementem jest podjęcie dyskusji nad przeszłością ziem położonych między środkową Wisłą i Pilicą, dotąd stanowiących swoistą „białą plamę” w pejzażu średniowiecznej Polski.

Działania prowadzące do osiągnięcia celu:

Realizowany w Radomiu program badawczy obejmuje trzy główne nurty aktywności. Jego podstawowym elementem są badania wykopaliskowe, których celem jest zweryfikowanie danych pozyskanych w trakcie wcześniejszych prac, rozpoznanie stanu zachowania poszczególnych stanowisk i uzyskanie danych do rekonstrukcji chronologii i charakteru przemian przestrzennych osadnictwa nad Mleczną poczynając od pierwszych czytelnych w źródłach archeologicznych śladów obecności człowieka, a kończąc na czasach nam współczesnych. Pracom „w terenie” towarzyszy kwerenda materiałów i dokumentacji z badań „millenijnych”. Równolegle prowadzone są badania paleogeograficzne, których celem jest odtworzenie przemian geomorfologii doliny rzeki, pozyskanie danych do rekonstrukcji jej pierwotnego wyglądu i szaty roślinnej oraz określenie charakteru i stopnia antropopresji na przestrzeni ostatniego 1000 lat. Ostatnim elementem są studia i kwerendy historyczne zmierzające do odtworzenia sposobu wykorzystania tego terenu w średniowieczu i czasach nowożytnych, kiedy stanowił on zaplecze gospodarcze dla miasta lokacyjnego.
Elementem projektu, który pojawił się już w trakcie wykopalisk, jest program badań paleoantropologicznych. Dotyczy on cmentarza miejskiego funkcjonującego na przełomie XVIII i XIX w. na Piotrówce.
Ostatnim, ale równie ważnym elementem programu badań jest strategia upowszechniania wyników. Obejmuje ona dwa nurty działań. Ten najważniejszy - to otwarcie projektu dla mieszkańców miasta. Służy temu permanentny kontakt z mediami - przede wszystkim lokalnymi, informującymi Radomian, co dzieje się w ich mieście „tu i teraz” - i stały kontakt z mieszkańcami, przede wszystkim poprzez otwarcie terenu wykopalisk dla wszystkich zainteresowanych i nałożenie na prowadzących badania funkcji przewodników prezentujących odkrycia i wyjaśniających znaczenie projektu. Równolegle prowadzone są działania zmierzające do wprowadzenia wyników badań do obiegu naukowego. Co roku organizowane są konferencje sprawozdawcze, co roku też wyniki prac publikowane są w serii „Radom. Korzenie miasta i regionu”.

 

Home Projekty Park kulturowy Stary Radom