Projekt DUN

Informacje o projekcie

logo mnisw

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk realizuje zadania

1. Digitalizacja bieżących tomów czasopisma "Sprawozdania Archeologiczne" i ich udostępnienie przez platformę Open Journal System - typ zdania: Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu

2. Digitalizacja bieżących i archiwalnych tomów czasopisma „Przegląd Archeologiczny” i ich udostępnienie przez platformy RCIN i Open Journal System - typ zadania: Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu

3. Digitalizacja bieżących tomów czasopisma „Fasciculi Archaeologiae Historicae” i ich udostępnienie przez platformę Open Journal System - typ zdania: Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu.
Finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę w ramach umowy Nr 980/P-DUN/2016.

Okres realizacji 2016.01.01 – 31.12.2017