Visual encounters with Alterity

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Visual encounters with Alterity

Numer projektu : Nr 21210049 (grant Funduszu Wyszehradzkiego)

logo

Kierownik projektu: Dr hab. Dagnosław Demski, prof. IAE PAN, dr Agnes Fulemile, dr Ildiko Kristof,
Jednostka prowadząca projekt: IAE PAN

Kontakt:
    - telefon 22 6202881

Wykonawcy

Jednostki zaangażowane w projekt:

  • Nazwa jednostki: Instytuty Etnologii, Węgierskiej Akademii Nauk, Budapeszt, Czeskiej Akademii Nauk, Praga, Słowackiej Akademii Nauk Bratysława, Zakres obowiązków: współorganizatorzy projektu, organizator konferencji, współ-redaktorzy tomu.

Osoby zaangażowane w projekt:

  • Imię i nazwisko: Agnes Fulemile
  • Zakres obowiązków: organizator konferencji
  • Imię i nazwisko: Ildiko Kristof
  • Zakres obowiązków: organizator konferencji, redaktor, autor artykułu,

Charakterystyka

Cel główny projektu:

Projekt koncentruje się na problemie wynikającym z kontaktu z tym, co uznawano za odmienne i obce. A źródłem są materialne wizualne (rysunki, ilustracje, karykatury, fotografie). Próba rozpoznania różnych rodzajów formułowania odmienności w określonych kategoriach i stylach charakterystycznych dla drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XXw. Konferencja i publikacja.

Cele szczegółowe projektu:

Organizacja konferencji w Budapeszcie (2012) oraz publikacja książki (2013)

http://www.etnologia.mta.hu/visualencounters/gal/index.html

Harmonogram projektu:

  • 2012 konferencja w Budapeszcie
  • 2013 publikacja tomu

 

Home Projekty Visual encounters with Alterity