Weklice - cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej

Informacje o projekcie

Tytuł projektuWeklice - cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej.Projekt realizowany w ramach programu w latach 2003-2007

Materiały z tych badań znajdują się we wspólnym opracowaniu prof. Jerzego Okulicza-Kozaryna i prowadzącej obecnie wykopaliska mgr Magdaleny Natuniewicz - Sekuły z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Ostatnie lata badań IAiE doprowadziły do bardzo ciekawych i nowych odkryć dotyczących zwyczajów ludności kultury wielbarskiej. Ponadto w roku 2004 odkryto w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzyska osadę, którą zamieszkiwała ludność użytkująca cmentarzysko. W związku z tym zaistniała nagląca potrzeba przeprowadzenia wstępnych badań wykopaliskowych również na osadzie.

Strona www projektu

Wykonawcy

Jednostki Współpracujące:

 • IAUW
 • Państwowe Muzeum Archeologiczne
 • Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet w Kopenhadze
 • Akademia Medyczna w Szczecinie
 • WOSOZ w Elblągu
 • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu 

Osoby zaangażowane w projekt:

 • prof. dr hab. Jerzy Okulicz-Kozaryn (IAUW) - mistrz i patron merytoryczny badań
 • mgr Magdalena Natuniewicz - Sekuła  - kierownik badań, archeolog (IAiE PAN
 • dr Bartosz Kontny - archeolog (IAUW)
 • mgr Urszula Bugaj - archeolog (IAiE PAN)
 • mgr Marta Dec - archeolog i terenowy konserwator (Państwowe Muzeum Archeologiczne)
 • M.A. Christina Rein - Seehusen - archeolog (Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet w Kopenhadze) - współpraca polsko - duńska
 • dr Iwona Teul - antropolog (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)
 • mgr Rafał Panfil - historyk i praktyczny archeolog (WOSOZ w Elblągu)
 • Andrzej Szwemiński - rysownik i znawca terenu (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu) 
 • studenci Instytutu Archeologii UW

Mapa