Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (FP IAEPAN) powstała aby wspierać rozwój i promocję badań historycznych i prahistorycznych, oraz antropologicznych.

Jej założycielami są pracownicy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, którzy czując potrzebę intensyfikacji badań nad wspomnianymi tematami, postanowili powołać do życia FP IAE PAN. Celem jej działalności ma być pomoc w realizacji badań naukowych, pozyskiwanie na nie funduszy i ich promocja. Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz edukacja historyczna i antropologiczna. Ważną częścią działalności będzie również, współpraca z IAE PAN i wspieranie jego prac.

Zapraszam Państwa do zapoznania się ze stroną Fundacji. W zakładkach MENU znajdują się wszelkie informacje o działalności FP IAEPAN, jej statut, władze, dane rejestrowe, przyjęta formuła współpracy, itd. W dziale OGŁOSZENIA znajdą Państwo natomiast informacje o zbliżających się konkursach, na które można składać wnioski za pośrednictwem naszej Fundacji.

Serdecznie zapraszam do kontaktu i nawiązywania współpracy.Z poważaniem

Zbigniew Kubiatowski

Prezes Zarządu FP IAEPAN